sema.sk


Prejdi na obsah

Popis činnosti

Rastlinná výroba

Živočíšna výroba

Poľnohospodárske služby


Rastlinná výroba

Spoločnosť SEMA HŠ, s. r. o., sa zaoberá predovšetkým poľnohospodárskou prvovýrobou, kde jej hlavnou výrobnou činnosťou je rastlinná výroba. Pozemky spoločnosti sa nachádzajú v kukuričnej výrobnej oblasti, kde prírodné a klimatické podmienky umožňujú pestovanie plodín náročnejších na dlhšie vegetačné obdobie. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú okolo 480-500 mm a priemerná ročná teplota za posledných 50 rokov je 9,7 ?C, pričom v rokoch 1997-2003 stúpla na 10,6 ?C. Spoločnosť je etablovaná na Trnavskej tabuli, kde je rovinatý terén bez rizika veľkých vodných či veterných erózií, alebo spôsobených svahovitosťou pozemkov. Priemerná bonita pôdy jednotlivých katastrov je 19.

Dominanciu v pestovaní si udržiavajú obilniny, najmä pšenica, jačmeň, kukurica, ktorých ročná produkcia sa pohybuje 4 000 až 4 200 t ročne. Dôležité miesto zastávajú aj strukoviny, jedná sa predovšetkým o hrach. Pre diverzifikáciu RV a striedanie plodín sa pestujú aj ďalšie plodiny, najmä však lucerna. Od roku 1997 je spoločnosť registrovaná v ekologickom poľnohospodárstve ako výrobca bio produktov určených na ďalšie spracovanie alebo v niektorých prípadoch na priamu spotrebu. O tieto produkty majú väčší záujem o susedných krajinách, kde je posledných rokoch veľký záujem o bio potraviny.

V súčasnosti spoločnosť SEMA HŠ, s. r. o. , obhospodaruje 1 313 ha prenajatej poľnohospodárskej pôdy v 5 katastrálnych územiach: Abrahám, Pusté Úľany, Malá Mača, Sládkovičovo a Veľký Grob


Živočíšna výroba

Do oblasti podnikateľských aktivít spoločnosti sa zaraďuje aj živočíšna výroba. Na základe predvstupvých fondov EÚ spoločnosť prehodnotila možnosť investovania do kapacít chovu a v roku 2004 investovala 11 mil. Sk do výkrmovne ošípaných. Polovicu uvedených prostriedkov získa v roku 2005 z Projektu SAPARD. Touto investíciou stúpne ročne produkcia výkrmových ošípaných z pôvodných 200 t ročne na 500 t ročne.Poľnohospodárske služby


Nezanedbateľnú časť v spoločnosti predstavuje tiež pomocná výroba, ktorá poskytuje predovšetkým služby poľnohospodárskeho charakteru nielen pre vnútorné potreby spoločnosti, ale tiež formou externých služieb na základe objednávok a požiadaviek odberateľov. Štruktúra poskytovaných služieb je odvodená od vozového a strojového parku spoločnosti, pričom charakter služieb nie je obmedzený iba na poskytovanie služieb v odvetví poľnohospodárstva. Strojový park sa obdobne ako pri živočíšnej výrobe, vďaka európskym fondom, ktoré sú určené na použitie v poľnohospodárstve, snažíme zmodernizovať nákupom nových investícií, ide napr. o 6 nových traktorov, obilný kombajn, náradie a návesy za traktory a mnohé iné nové technológie na pozberovú úpravu produkcie.


Ekologické poľnohospodárstvo


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu